Amsterdamské kanály

V Amsterdame sú štyri hlavné mestské kanály, ktorými sú Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht a Singel. Rovnako je tam i veľké množstvo malých kanálov, najmä v mestskej ?asti Jordaan, z ktorých najkrajšími sú kanály Brouwersgracht, Bloemgracht a Leliegracht.

História kanálov

Minulosť amsterdamských kanálov je neodmysliteľne spätá s históriou mesta Amsterdam. Mesto bolo založené okolo roku 1250 postavením hrádzde (dam) ktorá mu aj dala meno: ‘Aeme Stelle Redamme’ ?o je stredovekým ozna?ením pre ‘hrádza (dam) vo vodnatej oblasti’.

Kanaly Amsterdam
Ako je už skôr spomínané, povodné miesto hrádze (námestie Dam) je dodnes centrom celého mesta. Dnes je však pôvodná bariéra mezdi riekou Amstel a Južným morom jedným z miest, kde sa lo?ou asi nedostanete. Posledná ?ať rieky to bola vysušená v roku 1922 a padla za obeť miestnej komunikácii. Ulica, ktorá ju nahradila je dnes nazvaná Damrak, ?o po holandsky znamená: „posledná ?asť rieky smerujúca k priehrade (dam)“. Amsterdamské kanály boli pôvodne vykopané za ú?elom obrany a vodného hospodárstva. Neskôr získali novú funkciu v oblasti lokálnej dopravy no najmä transportu. Skladiská postavené v blízkosti kanálov mohli skladovať obrovské množstvá tovarov z celého, v tej dobe známeho sveta a pomocou lodí ukotvených v prístave sa mohli rovnako kamkoľvek exportovať.

AmsterdamZlatým obdobím rozvoja mesta Amsterdam bolo sedemnáste storo?ie, kedy boli v priebehu pätdesatych rokov postavené tri hlavné kanály Amsterdamu. Stavba bola dokon?ená okolo roku 1660 a mesto tým zvýšilo svoju rozlohu asi štvornásobne. Amsterdam sa stal mestom s najefektívneším systémom navigovateľných vodných ciest na svete. V období dvadsiateho storo?ia boli niektoré z týchto kanálov zasypané zeminou za ú?elom stavby diaľnic a iných komunikácií potrebných pre ?alší rozvoj mesta. Táto iniciatíva sa však stretla so silným odporom obyvateľov Amsterdamu, ktorí sú na svoje kanály patri?ne hrdí. Aj napriek tomu, že viac ako polovica vodných plôch Amsteradmu zanikla, celých dvadsatpäť percent rozlohy mesta stále tvorí voda. V meste sa nachádzda dovedna 65 míľ vodných plôch.

Čistota vody

Nejvýznamnejšou funkciu kanálov dnes je vodné hospodárenie. Bez vodných kanálov by mesto zaliala voda. Cirkulácia vody je tiež veľmi dôležitá z hygienických dôvodov. V minulosti, ke? túto funkciu plnili veterné mlyny bol zápach z kanálov ?asto neznesiteľný v bezveternom období. Jeden z týchto kanálov bol z tohoto dôvodu aj zasypaný jediným kráľom, ktorý kedy v Amsterdame žil. Bol to brat Napoleona Bonaparte, Louis, ktorého manželka nemohla kvôli zápachu z kanálu pri kráľovskom paláci spať a preto nariadila jeho zasypanie.

Dnes je voda v kanáloch ?istejšia ako kedykoľvek predtým. Trikrát týždenne sa štrnásť zo šetnástich vodných brán v meste zavrie a do kanálov sa napumpuje ?istá voda z jazera Ijsselmeer. Takto vzniká prúd vody, ktorý z kanálov vytlá?a špinavú vodu otvorenými bránami. Okrem toho ?istiace lo?e pravidelne do?isťujú povrch vodných plôch. Od roku 2005 musia byť navyše všetky vodné domy povinne.

Prenájom lodí

Ak sa chcete plaviť kanálmi osamote, sú tu dve možnosti. Móžete si vypoži?ať plavidlo na pedálový pohon. Spolo?nosť Canal Company (www.canal.nl) má viac ako dvesto plavidiel v ponuke v piatich rôznych lokalitách. Druhou možnosťou je vypoži?anie si malého ?lnu na elektrický pohon.

Terasy na vode

Terasa AmsterdamZ dôvodu prístnych miestnych nariadení je v Amsterdame len niekoľko letných terás, ktoré sú situované priamo na vode. Tieto terasy sú veľmi populárne z jedného dôvodu a to, že je veľmi zábavné sledovať, ?o sa odohráva na vodnej hladine po?as horúcich letných dní.

Obytné ?lny (Houseboats)

V starých ?asoch bolo bývanie na vode znakom chudoby a preto nebolo veľmi populárne. Dnes je to však naopak. Va?šina domov na vode, na ktoré tak ľahko nenatrafíte v ktorejkoľvek krajine, má podobu luxusných apartmánov a ich po?et je veľmi prísne regulovaný.